Style book

奥田ayaka2

Takeshi Okuda

Stylist

担当 奥田 剛史

Comment

This Stylist's book

奥田クロエ

奥田ayaka2

奥田

奥田

奥田

奥田、

奥田

奥田

All Style book

クリエイティブ

大人ショート

大人ショートマッシュ

外国人風ショート

渡邊

渡邊

渡邊

渡邊

渡邊

奥田クロエ

奥田ayaka2